Φύσιγγα C-ΜΙΧ

Κωδικός προϊόντος: 20125fd9b2d4 Κατηγορία:

Περιγραφή

<p><span style="font-size: 13px; font-family: Verdana;"><strong><span style="font-family: Verdana;">&Mu;έ&gamma;&epsilon;&theta;&omicron;&sigmaf;:</span></strong> 300 ml<br />
<strong>&Chi;&rho;ώ&mu;&alpha;:</strong> &Gamma;&kappa;&rho;&iota;</span></p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: 13px;">■ &Pi;&rho;&omicron;&delta;&iota;&alpha;&gamma;&rho;&alpha;&phi;έ&sigmaf; SOCOTEC &gamma;&iota;&alpha; &kappa;&epsilon;&nu;ά &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ά (&Kappa;ό&sigma;&kappa;&iota;&nu;&omicron; + Satelis)<br />
■ &Rho;&eta;&tau;ί&nu;&eta; &chi;&omega;&rho;ί&sigmaf; &sigma;&tau;&upsilon;&rho;έ&nu;&iota;&omicron;<br />
■ &Gamma;έ&mu;&iota;&sigma;&mu;&alpha; 380 &chi;&lambda;&gamma;. &kappa;&alpha;&iota; 300 &chi;&lambda;&gamma;. (&epsilon;&gamma;&chi;ύ&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &mu;&epsilon; &pi;&iota;&sigma;&tau;ό&lambda;&iota; &sigma;&iota;&lambda;&iota;&kappa;ό&nu;&eta;&sigmaf;)<br />
■ &Gamma;&rho;ή&gamma;&omicron;&rho;&omicron;&sigmaf; &chi;&rho;ό&nu;&omicron;&sigmaf; &pi;&omicron;&lambda;&upsilon;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ: 6 &lambda;&epsilon;&pi;&tau;ά</span></p>