Πιστοποιητικά

Η εταιρία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσει
ότι βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των κάτωθι πιστοποιητικών:
ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, για την πλήρη παροχή των υπηρεσιών της απέναντι στο συνεργάτη – πελάτη.