Τσεκούρια

Showing all 3 results

Στειλιάρι τσεκουριού 8130

Α/Α Κωδικός Βάρος gr Μέγεθος mm 9805282 Μ8130-1200 1200 700 9804038 Μ8130-1500 1500 800 9804285 Μ8130-2000 2000 800

0.00

Τσεκούρι 8130

Α/Α Κωδικός Βάρος gr 9804250 8130-300 300 9804034 8130-500 500 9804035 8130-1200 1200 9804036 8130-1500 1500 9804037 8130-2000 2000

0.00
Loading