Συστήματα ασφαλείας

Showing 1–12 of 17 results

Ασφάλεια θυρών (Σετ βίδες, ροδέλα, παξιμάδι)

A/A Κωδικός  Διαστάσεις cm A   B     C     T  Γαλβανιζέ 3600220 02.00.00.02  4     5       4     0,5

0.00

Κουτιαστή κλειδαριά

Α/Α Κωδικός Τύπος /mm 7220907 P2440300 Αριστερή 40 7220908 P2440100 Δεξιά 40 7220904 P2450300 Αριστερή 50 7220902 P2450100 Δεξιά 50 7220909 P2450300 Αριστερή 60 7220901 P2450100 Δεξιά 60

0.00

Λουκέτο oρειχάλκινο βαρέως τύπου

Α/Α Κωδικός Μέγεθoς mm 7219053 HL161 20 7219054 HL162 25 7219055 HL163 30 7219056 HL164 40 7219057 HL1645 45 7219058 HL165 50 7219059 HL166 60 7219060 HL167 75   Mακρύλαιµο …

0.00

Λουκέτο τάκου

Α/Α Κωδικός Μέγεθoς mm 7219074 HL1085 40 7219075 HL1086 50 7219076 HL1087 60 7219077 HL1088 70 7219078 HL1089 80 7219079 HL1090 90

0.00

Μεντεσέδες απλοί με γαλβανιζέ πείρο

Α/Α Κωδικός Διάµετρος mm 6900050 04802 12 6900051 04803 14 6900052 04804 16 6900053 04805 18 6900054 04806 20 6900055 04807 22 6900056 04808 25 6900057 04809 30

0.00

Μεντεσέδες δίπτεροι σειρά 200

Α/Α Κωδικός Διάµετρος mm 6900410 250.212 12 6900411 250.214 14 6900412 250.216 16 6900413 250.218 18 6900414 250.220 20 6900415 250.225 25 6900416 250.230 30

0.00

Μεντεσέδες μονόφτεροι

Α/Α Κωδικός Διάµετρος mm 6900040 240.212 12 6900041 240.214 14 6900042 240.216 16 6900043 240.218 18 6900044 240.220 20 6900045 240.225 25 6900046 240.230 30

0.00
Loading