Διαμαντοτρύπανα DIN 8039

Διαμαντέ με μύτη καρβιδίου και δύο κοπτικές ακμές. Για τρύπημα σε τούβλο, πλακάκι, κεραμικά, μπετό, πλαστικά και αφρομπετόν. Made in Germany.

0.00

Compare

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός εργοστασίου Ø

mm

Συνολικό µήκος

A mm

Μήκος εργασίας

B mm

3920531 4932363630 3 70 40
3924037 4932399916 3,5 80 45
3920533 4932363631 4 85 50
3920534 4932363632 4,5 85 50
3920535 4932363633 5 85 50
3920536 4932363634 5 150 90
3920537 4932363635 5,5 85 50
3920538 4932367035 5,5 150 90
3920539 4932363636 6 100 60
3920540 4932363637 6 150 90
3920541 4932399383 6 200 150
3920634 4932352506 6 600 550
3920542 4932363638 6,5 100 60
3920543 4932367036 6,5 150 90
3920544 4932363639 7 100 60
3920545 4932367037 7 150 90
3920546 4932399917 7,5 100 60
3920547 4932363640 8 120 80
3920548 4932363641 8 200 150
3920549 4932399384 8 400 350
3920638 4932352507 8 600 550
3920550 4932363642 8,5 120 80
3920551 4932363643 9 120 80
3920552 4932399919 9,5 120 80
3920553 4932363644 10 120 80
3920554 4932363645 10 200 150
3920555 4932399385 10 400 350
3920639 4932352508 10 600 550
3920556 4932363646 11 150 85
3920557 4932363647 12 150 85
3920558 4932363648 12 200 150
3920559 4932399386 12 400 350
3920694 4932352510 12 600 550
3920560 4932363649 13 150 90
3920696 4932352512 13 400 350
3920561 4932363650 14 150 90
3920562 4932399387 14 400 350
3920697 4932352513 14 600 550
3920563 4932399380 15 160 100
3920564 4932373914 16 160 100
3920565 4932399388 16 400 350
3920698 4932352514 16 600 550
3920566 4932399229 18 160 100
3920635 4932352515 18 400 350
3920567 4932399230 20 160 100
3920568 4932399389 20 400 350
3900841 4932352516 20 600 550
3900842 4932352517* 22 400 350

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΜΕΓΕΘΟΣ

4932363630 – Διάμετρος: 3 mm Συνολικό μήκος: 70 mm Μήκος εργασίας: 40 mm, 4932399916 – Διάμετρος: 3,5 mm Συνολικό μήκος: 80 mm Μήκος εργασίας: 45 mm, 4932363631 – Διάμετρος: 4 mm Συνολικό μήκος: 85 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932363632 – Διάμετρος: 4,5 mm Συνολικό μήκος: 85 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932363633 – Διάμετρος: 5 mm Συνολικό μήκος: 85 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932363634 – Διάμετρος: 5 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932363635 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 85 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932367035 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932363636 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 100 mm Μήκος εργασίας: 60 mm, 4932363637 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932399383 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 200 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932352506 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932363638 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 100 mm Μήκος εργασίας: 60 mm, 4932367036 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932363639 – Διάμετρος: 7 mm Συνολικό μήκος: 100 mm Μήκος εργασίας: 60 mm, 4932367037 – Διάμετρος: 7 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932399917 – Διάμετρος: 7,5 mm Συνολικό μήκος: 100 mm Μήκος εργασίας: 60 mm, 4932363640 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 120 mm Μήκος εργασίας: 80 mm, 4932363641 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 200 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932399384 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932352507 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932363642 – Διάμετρος: 8,5 mm Συνολικό μήκος: 120 mm Μήκος εργασίας: 80 mm, 4932363643 – Διάμετρος: 9 mm Συνολικό μήκος: 120 mm Μήκος εργασίας: 80 mm, 4932399919 – Διάμετρος: 9,5 mm Συνολικό μήκος: 120 mm Μήκος εργασίας: 80 mm, 4932363644 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 120 mm Μήκος εργασίας: 80 mm, 4932363645 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 200 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932399385 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932352508 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932363646 – Διάμετρος: 11 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 85 mm, 4932363647 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 85 mm, 4932363648 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 200 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932399386 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932352510 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932363649 – Διάμετρος: 13 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932352512 – Διάμετρος: 13 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932363650 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 150 mm Μήκος εργασίας: 90 mm, 4932399387 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932352513 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932399380 – Διάμετρος: 15 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932373914 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399388 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932352514 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932399229 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932352515 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932399230 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399389 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932352516 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932352517 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm