Μάγουλα πρέσσας

0.00

Compare
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός
εργοστασίου
Προφίλ Ταιριάζει  Μέγεθος Εργαλείο καταλληλότητας Περιγραφή
µοντέλου σιαγώνα
3902953 4932430243 M Geberit: Mapress

VSH: X-Press

Eurotubi

Raccorderie Metallique

Rubinetterie Bresciane

Sanha: Nirosan

Pegler Yorkshire

M12 J12-M12
3902954 4932430244 M12 J18-M12
3902955 4932430245 M15 J12-M15
3902956 4932430246 M15 J18-M15
3902957 4932430247 M18 J12-M18
3902958 4932430248 M18 J18-M18
3902959 4932430249 M22 J12-M22
3902960 4932430250 M22 J18-M22
3902961 4932430251 M28 J12-M28
3902962 4932430252 M28 J18-M28
3902963 4932430253 M35 J12-M35
3902964 4932430254 M35 J18-M35
3902965 4932430255 M42 RJ18-M42 *
3902966 4932430256 M54 RJ18-M54 *
3902970 4932430260 V Viega

Comap

IBP

Sanha: Nirosan

V12 J12-V12
3900531 4932430261 V12 J18-V12
3926331 4932451660 V14 J12-V14
3902972 4932430262 V15 J12-V15
3900532 4932430263 V15 J18-V15
3926333 4932451661 V16 J12-V16
3902974 4932430264 V18 J12-V18
3900533 4932430265 V18 J18-V18
3902976 4932430266 V22 J12-V22
3900534 4932430267 V22 J18-V22
3902978 4932430268 V28 J12-V28
3900535 4932430269 V28 J18-V28
3902980 4932430270 V35 J12-V35
3900536 4932430271 V35 J18-V35
3900537 4932430272 V42 RJ18-V42 *
3900538 4932430273 V54 RJ18-V54 *
3902984 4932430274 TH ALB

Comap

Fränkische

Henco

(TH14 – TH25 only)

IPA

Sanha

Tiemme

TH14 J12-TH14
3902985 4932430275 TH14 J18-TH14
3900164 4932430276 TH16 J12-TH16
3900827 4932430277 TH16 J18-TH16
3900165 4932430278 TH18 J12-TH18
3900814 4932430279 TH18 J18-TH18
3900505 4932430280 TH20 J12-TH20
3900828 4932430281 TH20 J18-TH20
3902992 4932430282 TH25 J12-TH25
3924255 4932430355 TH25 J18-TH25
3902993 4932430283 TH26 J12-TH26
3900815 4932430284 TH26 J18-TH26
3902995 4932430285 TH32 J12-TH32
3902996 4932430286 TH32 J18-TH32
3902997 4932430287 TH40 J12-TH40
3902998 4932430288 TH40 RJ18-TH40  *
3902999 4932430289 TH50 RJ18-TH50 *
3903900 4932430290 TH63 RJ18-TH63 *
Α/Α Κωδικός
εργοστασίου
Προφίλ Ταιριάζει  Μέγεθος Εργαλείο καταλληλότητας Περιγραφή
µοντέλου σιαγώνα
3903901 4932430291  

 

ALB

Uponor: Unipipe, Airpipe

Kann: Kann-therm

Wavin: Press-Systeme

Fränkische: Alpex F50

Profi

DW Verbundrohr:

Multitubo

IBP: >B< Flex

KE Kelit: Kelit Kelox

Jupiter: Heizsystem

U14 J12-U14
3902873 4932430292 U14 J18-U14
3903903 4932430293 U16 J12-U16
3903904 4932430294 U16 J18-U16
3903905 4932430295 U18 J12-U18
3903906 4932430296 U18 J18-U18
3903907 4932430297 U20 J12-U20
3903908 4932430298 U20 J18-U20
3903909 4932430299 U25 J12-U25
3903910 4932430300 U25 J18-U25
3903911 4932430301 U32 J12-U32
3903912 4932430302 U32 J18-U32
3903913 4932430303 U40 J12-U40
3903914 4932430304 U40 RJ18-U40 * Απαιτεί αντάπτορα RJA – 1
3903915 4932430305 U50 RJ18-U50  * Απαιτεί αντάπτορα RJA – 1
3903916 4932430306 U63 RJ18-U63  * Απαιτεί αντάπτορα RJA – 1
3903918 4932459388 ACz ACOME MT Acz12 J12-ACz 12
3903919 4932459389 Acz16 J12-ACz 16
3903920 4932459390 Acz20 J12-ACz 20
3903921 4932459391 Acz25 J12-ACz 20
3924256 4932464217 G Geberit: Mepla &

Mepla Therm

J12-G16 J12-G16
3924257 4932464218 J12-G20 J12-G20
3924258 4932464219 J12-G26 J12-G26
3924259 4932464220 J12-G32 J12-G32
3924260 4932464221 J12-G40 J12-G40
3903917 4932430307  Αντάπτορας δαχτυλίδι σιαγώνων RJA-1

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

4932430243 – Προφίλ M Μοντέλο: J12-M12, 4932430244 – Προφίλ M Μοντέλο: J18-M12, 4932430245 – Προφίλ M Μοντέλο: J12-M15, 4932430246 – Προφίλ M Μοντέλο: J18-M15, 4932430247 – Προφίλ M Μοντέλο: J12-M18, 4932430248 – Προφίλ M Μοντέλο: J18-M18, 4932430249 – Προφίλ M Μοντέλο: J12-M22, 4932430250 – Προφίλ M Μοντέλο: J18-M22, 4932430251 – Προφίλ M Μοντέλο: J12-M28, 4932430252 – Προφίλ M Μοντέλο: J18-M28, 4932430253 – Προφίλ M Μοντέλο: J12-M35, 4932430254 – Προφίλ M Μοντέλο: J18-M35, 4932430255 – Προφίλ M Μοντέλο: RJ18-M42, 4932430256 – Προφίλ M Μοντέλο: RJ18-M54, 4932430260 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V12, 4932430261 – Προφίλ V Μοντέλο: J18-V12, 4932451660 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V14, 4932430262 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V15, 4932430263 – Προφίλ V Μοντέλο: J18-V15, 4932451661 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V16, 4932430264 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V18, 4932430265 – Προφίλ V Μοντέλο: J18-V18, 4932430266 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V22, 4932430267 – Προφίλ V Μοντέλο: J18-V22, 4932430268 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V28, 4932430269 – Προφίλ V Μοντέλο: J18-V28, 4932430270 – Προφίλ V Μοντέλο: J12-V35, 4932430271 – Προφίλ V Μοντέλο: J18-V35, 4932430272 – Προφίλ V Μοντέλο: RJ18-V42, 4932430273 – Προφίλ V Μοντέλο: RJ18-V54, 4932430274 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH14, 4932430275 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH14, 4932430276 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH16, 4932430277 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH16, 4932430278 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH18, 4932430279 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH18, 4932430280 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH20, 4932430281 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH20, 4932430282 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH25, 4932430355 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH25, 4932430283 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH26, 4932430284 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH26, 4932430285 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH32, 4932430286 – Προφίλ TH Μοντέλο: J18-TH32, 4932430287 – Προφίλ TH Μοντέλο: J12-TH40, 4932430288 – Προφίλ TH Μοντέλο: RJ18-TH40, 4932430289 – Προφίλ TH Μοντέλο: RJ18-TH50, 4932430290 – Προφίλ TH Μοντέλο: RJ18-TH63, 4932430291 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U14, 4932430292 – Προφίλ U Μοντέλο: J18-U14, 4932430293 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U16, 4932430294 – Προφίλ U Μοντέλο: J18-U16, 4932430295 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U18, 4932430296 – Προφίλ U Μοντέλο: J18-U18, 4932430297 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U20, 4932430298 – Προφίλ U Μοντέλο: J18-U20, 4932430299 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U25, 4932430300 – Προφίλ U Μοντέλο: J18-U25, 4932430301 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U32, 4932430302 – Προφίλ U Μοντέλο: J18-U32, 4932430303 – Προφίλ U Μοντέλο: J12-U40, 4932430304 – Προφίλ U Μοντέλο: RJ18-U40, 4932430305 – Προφίλ U Μοντέλο: RJ18-U50, 4932430306 – Προφίλ U Μοντέλο: RJ18-U63, 4932459388 – Προφίλ ACz Μοντέλο: J12-ACz 12, 4932459389 – Προφίλ ACz Μοντέλο: J12-ACz 16, 4932459390 – Προφίλ ACz Μοντέλο: J12-ACz 20, 4932459391 – Προφίλ ACz Μοντέλο: J12-ACz 25, 4932464217 – Προφίλ G Μοντέλο: J12-G16, 4932464218 – Προφίλ G Μοντέλο: J12-G20, 4932464219 – Προφίλ G Μοντέλο: J12-G26, 4932464220 – Προφίλ G Μοντέλο: J12-G32, 4932464221 – Προφίλ G Μοντέλο: J12-G40, 4932430307 – Αντάπτορας δαχτυλίδι σιαγώνων RJA-1