Οφιοειδή ξυλοτρύπανα

Βαρέως τύπου, τρύπημα ακριβείας σε μαλακό και σκληρό ξύλο, μεγάλες δοκούς στήριξης, δοκούς, ξύλινη επιδαπέδωση, ξυλοσανίδες και κόντρα πλακέ. Ειδικός σχεδιασμός σπειρών για γρήγορη απομάκρυνση υλικού.
Με εξάγωνο άξονα για ασφαλή συγκράτηση στο τσοκ.

0.00

Compare

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός εργοστασίου Ø

mm

Συνολικό µήκος A mm Μήκος εργασίας B mm Υποδοχή
3920932 4932430175 6 230 155 6,5 mm Hex
3920933 4932430176 6 460 385 6,5 mm Hex
3920600 4932363681 8 230 155 6,5 mm Hex
3920601 4932363688 8 460 385 6,5 mm Hex
3920602 4932363682 10 230 155 8,5 mm Hex
3920603 4932363689 10 460 385 8,5 mm Hex
3920604 4932363696 10 600 530 8,5 mm Hex
3920605 4932363683 12 230 155 10 mm Hex
3920606 4932363690 12 460 385 10 mm Hex
3920607 4932363697 12 600 530 10 mm Hex
3920608 4932363684 14 230 155 11 mm Hex
3920609 4932363691 14 460 385 11 mm Hex
3920610 4932363698 14 600 530 11 mm Hex
3920611 4932363685 16 230 155 11 mm Hex
3920612 4932363692 16 460 385 11 mm Hex
3920613 4932363699 16 600 530 11 mm Hex
3920614 4932363686 18 230 155 11 mm Hex
3920615 4932363693 18 460 385 11 mm Hex
3920616 4932363700 18 600 530 11 mm Hex
3920617 4932363687 20 230 155 11 mm Hex
3920618 4932363694 20 460 385 11 mm Hex
3920619 4932363701 20 600 530 11 mm Hex
3920620 4932373363 22 230 155 11 mm Hex
3920621 4932363695 22 460 385 11 mm Hex
3920622 4932363702 22 600 530 11 mm Hex
3920623 4932373364 24 230 155 11 mm Hex
3920624 4932373370 24 460 385 11 mm Hex
3920625 4932373365 26 230 155 11 mm Hex
3920626 4932373371 26 460 385 11 mm Hex
3920627 4932373366 28 230 155 11 mm Hex
3920628 4932373372 28 460 385 11 mm Hex
3920629 4932373367 30 230 155 11 mm Hex
3920630 4932373373 30 460 385 11 mm Hex
3920631 4932373368 32 230 155 11 mm Hex
3920632 4932373374 32 460 385 11 mm Hex

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΜΕΓΕΘΟΣ

4932430175 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932430176 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363681 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363688 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363682 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363689 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363696 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932363683 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363690 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363697 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932363684 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363691 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363698 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932363685 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363692 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363699 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932363686 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363693 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363700 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932363687 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363694 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363701 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932373363 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932363695 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932363702 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 530 mm, 4932373364 – Διάμετρος: 24 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932373370 – Διάμετρος: 24 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932373365 – Διάμετρος: 26 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932373371 – Διάμετρος: 26 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932373366 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932373372 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932373367 – Διάμετρος: 30 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932373373 – Διάμετρος: 30 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm, 4932373368 – Διάμετρος: 32 mm Συνολικό μήκος: 230 mm Μήκος εργασίας: 155 mm, 4932373374 – Διάμετρος: 32 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 385 mm