Σπαθόλαμες βαρέως τύπου για μέταλλα

0.00

Compare

Περιγραφή

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

48005784 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008784 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 25, 48004784 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 5 ICE HARDENED, 48005788 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008788 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 25, 48004788 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 5 ICE HARDENED, 48005789 – Μήκος λάμας: 300 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008789 – Μήκος λάμας: 300 mm Βήμα οδόντωσης: 1.4 Συσκ.Τεμάχια 25, 48005782 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 1.8 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008782 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 1.8 Συσκ.Τεμάχια 25, 48004782 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 1.8 Συσκ.Τεμάχια 5 ICE HARDENED, 48005787 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 1.8 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008787 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 1.8 Συσκ.Τεμάχια 25, 48004787 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 1.8 Συσκ.Τεμάχια 5 ICE HARDENED, 48005712 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 2.5 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008712 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 2.5 Συσκ.Τεμάχια 25, 48004712 – Μήκος λάμας: 150 mm Βήμα οδόντωσης: 2.5 Συσκ.Τεμάχια 25 ICE HARDENED, 48005713 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 2.5 Συσκ.Τεμάχια 5, 48008713 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 2.5 Συσκ.Τεμάχια 25, 48004713 – Μήκος λάμας: 230 mm Βήμα οδόντωσης: 2.5 Συσκ.Τεμάχια 5 ICE HARDENED