Τρυπάνια SDS-Plus 2 Κοπών

■ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ: Νέα επιθετική γεωμετρία ακμών με 3 θραυστήρες αφαιρεί
γρηγορότερα το μπετό και ο πλευρικός κωνικός σχεδιασμός ελαχιστοποιεί την
τριβή επιτρέποντας στο Μ2 τρυπάνι να παρέχει γρηγορότερη ταχύτητα τρυπήματος.
■ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ: Λοξοτομήσεις οπλισμού στην μύτη προλαμβάνουν το
πλευρικό σπάσιμο της μύτης σε τρύπημα σκυροδέματος με οπλισμό και παχύτερο
σώμα που διασφαλίζει υψηλότερη μεταφορά ισχύος, χαμηλότερες δονήσεις και
λιγότερα σπασίματα σπειρών.
■ Made in Germany.

0.00

Compare

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός εργοστασίου Ø

mm

Συνολικό µήκος Α mm Μήκος εργασίας Β mm Προδιάτρηση
3920498 4932352892 3 110 50
3920401 4932373908 3,5 110 50
3920402 4932339498 4 110 50
3920403 4932399143 4 160 100
3920499 4932352130 4,8 110 50
3920404 4932307067 5 110 50
3920405 4932399315 5 160 100
3920406 4932399316 5 210 150
3920407 4932339499 5,5 110 50
3920408 4932340408 5,5 160 100
3920409 4932399317 5,5 210 150
3920410 4932399318 5,5 260 200
3920411 4932399319 5,5 310 250
3920412 4932399320 5,5 410 350
3920413 4932307068 6 110 50
3920414 4932307069 6 160 100
3920415 4932373136 6 210 150
3920416 4932353819 6 260 200
3920417 4932399321 6 310 250
3920418 4932399322 6 460 400
3920419 4932344292 6,5 110 50
3920420 4932344293 6,5 160 100
3920421 4932399147 6,5 210 150
3920422 4932399148 6,5 260 200
3920423 4932399323 6,5 310 260
3920424 4932353820 7 110 50
3920425 4932340409 7 160 100
3920426 4932399222 7 210 150
3920427 4932399324 7 250 200
3920428 4932307070 8 110 50
3920429 4932307071 8 160 100
3920430 4932307072 8 210 150
3920431 4932353821 8 260 200
3920432 4932399325 8 310 250
3920433 4932399326 8 400 350
3920434 4932367013 8 460 400
3920435 4932399327 8 600 550
3920436 4932399328 8 1000 950
3920437 4932353823 9 160 100
3920438 4932353822 9 210 150
3920439 4932340410 10 110 50
3920440 4932307073 10 160 100
3920441 4932307074 10 210 150
3920442 4932344295 10 260 200
3920443 4932353824 10 310 250
3920444 4932344296 10 450 400
3920445 4932367014 10 600 550
3920446 4932367015 10 1000 950
3920447 4932367066 11 160 100  
3920448 4932399329 11 260 210  
3920449 4932307075 12 160 110  
3920450 4932307076 12 210 160  
3920451 4932344297 12 260 210  
3920452 4932353825 12 310 260  
3920453 4932307077 12 450 400
3920454 4932367068 12 600 550
3920455 4932367017 12 1000 950
3920456 4932307946 13 160 110  
3920457 4932344298 13 260 210  
3920458 4932307078 14 160 110  
3920459 4932353826 14 210 160  
3920460 4932307079 14 260 210  
3920461 4932399330 14 310 260  
3920462 4932307088 14 450 400
3920463 4932367018 14 600 550
3920464 4932367019 14 1000 950
3920465 4932373910 15 160 110  
3920466 4932344300 15 260 210  
3920467 4932307080 16 160 110  
3920468 4932307081 16 210 160  
3920469 4932399331 16 260 210  
3920470 4932344301 16 310 260  
3920471 4932307082 16 450 400
3920472 4932367069 16 600 550
3920473 4932367021 16 1000 950
3920474 4932344303 18 200 150  
3920475 4932307083 18 250 200  
3920476 4932344304 18 300 250  
3920477 4932340411 18 450 400
3920478 4932367022 18 600 550
3920479 4932367024 18 1000 950
3920480 4932344305 20 200 150  
3920481 4932307084 20 250 200  
3920482 4932399027 20 300 250  
3920483 4932307085 20 450 400
3920484 4932367025 20 600 550
3920485 4932367026 20 1000 950
3920486 4932373911 22 250 200  
3920487 4932344307 22 450 400
3920488 4932367027 22 600 550
3920489 4932367029 22 1000 950
3920490 4932373922 24 250 200  
3920491 4932307087 24 450 400
3920492 4932344308 25 250 200  
3920493 4932344309 25 450 400
3920494 4932367030 25 1000 950
3920495 4932344310 26 250 200  
3920496 4932344311 26 450 400

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

4932352892 – Διάμετρος: 3 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932373908 – Διάμετρος: 3,5 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932339498 – Διάμετρος: 4 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932399143 – Διάμετρος: 4 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932352130 – Διάμετρος: 4,8 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932307067 – Διάμετρος: 5 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932399315 – Διάμετρος: 5 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399316 – Διάμετρος: 5 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932339499 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932340408 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399317 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932399318 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932399319 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 250 mm, 4932399320 – Διάμετρος: 5,5 mm Συνολικό μήκος: 410 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932307068 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932307069 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932373136 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932353819 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932399321 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 250 mm, 4932399322 – Διάμετρος: 6 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932344292 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932344293 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399147 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932399148 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932399323 – Διάμετρος: 6,5 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 260 mm, 4932353820 – Διάμετρος: 7 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932340409 – Διάμετρος: 7 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399222 – Διάμετρος: 7 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932399324 – Διάμετρος: 7 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932307070 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932307071 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932307072 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932353821 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932399325 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 250 mm, 4932399326 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 400 mm Μήκος εργασίας: 350 mm, 4932367013 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 460 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932399327 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932399328 – Διάμετρος: 8 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932353823 – Διάμετρος: 9 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932353822 – Διάμετρος: 9 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932340410 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 110 mm Μήκος εργασίας: 50 mm, 4932307073 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932307074 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932344295 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932353824 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 250 mm, 4932344296 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367014 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367015 – Διάμετρος: 10 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932367066 – Διάμετρος: 11 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 100 mm, 4932399329 – Διάμετρος: 11 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 210 mm, 4932307075 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 110 mm, 4932307076 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 160 mm, 4932344297 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 210 mm, 4932353825 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 260 mm, 4932307077 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367068 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367017 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932307946 – Διάμετρος: 13 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 110 mm, 4932344298 – Διάμετρος: 13 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 210 mm, 4932307078 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 110 mm, 4932353826 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 160 mm, 4932307079 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 210 mm, 4932399330 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 260 mm, 4932307088 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367018 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367019 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932373910 – Διάμετρος: 15 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 110 mm, 4932344300 – Διάμετρος: 15 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 210 mm, 4932307080 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 160 mm Μήκος εργασίας: 110 mm, 4932307081 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 210 mm Μήκος εργασίας: 160 mm, 4932399331 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 260 mm Μήκος εργασίας: 210 mm, 4932344301 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 310 mm Μήκος εργασίας: 260 mm, 4932307082 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367069 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367021 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932344303 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 200 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932307083 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932344304 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 300 mm Μήκος εργασίας: 250 mm, 4932340411 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367022 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367024 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932344305 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 200 mm Μήκος εργασίας: 150 mm, 4932307084 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932399027 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 300 mm Μήκος εργασίας: 250 mm, 4932307085 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367025 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367026 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932373911 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932344307 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367027 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 600 mm Μήκος εργασίας: 550 mm, 4932367029 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932373922 – Διάμετρος: 24 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932307087 – Διάμετρος: 24 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932344308 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932344309 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm, 4932367030 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 1000 mm Μήκος εργασίας: 950 mm, 4932344310 – Διάμετρος: 26 mm Συνολικό μήκος: 250 mm Μήκος εργασίας: 200 mm, 4932344311 – Διάμετρος: 26 mm Συνολικό μήκος: 450 mm Μήκος εργασίας: 400 mm