Τσιμεντόβιδες

Showing the single result

Τσιμεντόβιδες ZINC

Xρήση

• Για εφαρμογές σε θλιβώμενη και εφελκυόμενη ζώνη σκυροδέματος,
τοιχοποιεία με συμπαγή ή διάτρητα τούβλα
• Κατάλληλο για στερεώσεις κουφωμάτων και παραθύρων, καλουπιών,
ξύλινων πηχών, προσωρινές στερεώσεις καλουπιών κ.ά.

Πλεονεκτήματα

• Βίδωμα κατ’ ευθείαν στο δομικό υλικό χωρίς κανένα αγκύριο
• Εναρμονισμένο σύστημα βίδας και κατσαβιδιού
• Μικρή διάμετρος τρυπανιού, μεγάλη διάμετρος συγκράτησης

0.00
Loading