Διαμαντοκορώνες υγρής διάτρησης

0.00

Compare

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός

εργοστασίου

Περιγραφή Ø

mm

DD3- 152 DCM2-250C

DCM2-350C

A

Υποδοχή

κορώνας

B

Μήκος

εργασίας

mm

C

Συνολικό

µήκος

mm

Συσκευασία

τεµάχια

3930112 4932352072 WCHP -SB  8 8 1/2” G 70 135 1
3930113 4932352074 WCHP -SB 12 12 1/2” G 200 265 1
3930114 4932352075 WCHP -SB 14 14 1/2” G 300 365 1
3930115 4932352077 WCHP -SB 16 16 1/2” G 300 365 1
3930116 4932352078 WCHP -SB 18 18 1/2” G 300 365 1
3930117 4932352079 WCHP -SB 20 20 1/2” G 300 365 1
3930100 4932352080 WCHP -SB 22 22 1/2” G 300 365 1
3930101 4932352081 WCHP -SB 24 24 1/2” G 300 365 1
3930102 4932352082 WCHP -SB 25 25 1/2” G 300 365 1
3930103 4932352083 WCHP -SB 28 28 1/2” G 300 365 1
3930104 4932352084 WCHP -SB 30 30 1/2” G 300 365 1
3930105 4932352085 WCHP -SB 32 32 1/2” G 300 365 1
3930106 4932352086 WCHP  -SB35 35 1/2” G 300 365 1
3901887 4932352087 WCHP  -SB37 37 1/2” G 300 365 1
3930107 4932352088 WCHP -SB 40 40 1/2” G 300 365 1
3930108 4932352089 WCHP -SB 42 42 1/2” G 300 365 1
3930109 4932352090 WCHP -SB 45 45 1/2” G 300 365 1
3930110 4932352092 WCHP -SB 50 50 1/2” G 300 365 1
3930070 4932399707 WCHP 52 52 1 1/4” UNC 420 500 1
3930119 4932352734 WCHP-SB 52 52 1 1/4” UNC 420 500 1
3930071 4932399708 WCHP 62 62 1 1/4” UNC 420 500 1
3930120 4932352735 WCHP-SB 62 62 1 1/4” UNC 420 500 1
3930072 4932399709 WCHP 72 72 1 1/4” UNC 420 500 1
3930073 4932399710 WCHP 82 82 1 1/4” UNC 420 500 1
3930121 4932352736 WCHP-SB 82 82 1 1/4” UNC 420 500 1
3930074 4932399711 WCHP 92 92 1 1/4” UNC 420 500 1
3930122 4932352737 WCHP-SB 92 92 1 1/4” UNC 420 500 1
3930075 4932399712 WCHP 102 102 1 1/4” UNC 420 500 1
3930123 4932352738 WCHP-SB 102 102 1 1/4” UNC 420 500 1
3930076 4932399713 WCHP 112 112 1 1/4” UNC 420 500 1
3930124 4932352739 WCHP-SB 112 112 1 1/4” UNC 420 500 1
3930077 4932399714 WCHP 122 122 1 1/4” UNC 420 500 1
3930125 4932352740 WCHP-SB 122 122 1 1/4” UNC 420 500 1
3930078 4932399715 WCHP 132 132 1 1/4” UNC 420 500 1
3930126 4932352741 WCHP-SB 132 132 1 1/4” UNC 420 500 1
3930079 4932399716 WCHP 152 152 1 1/4” UNC 420 500 1
3930127 4932352742 WCHP-SB 152 152 1 1/4” UNC 420 500 1
3930080 4932399717 WCHP 162 162 1 1/4” UNC 420 500 1
39300801 4932352052 WCHP 172 172 1 1/4” UNC 420 500 1
3930081 4932399718 WCHP 182 182 1 1/4” UNC 420 500 1
3930082 4932399719 WCHP 202 202 1 1/4” UNC 420 500 1
3930083 4932399720 WCHP 225 225 1 1/4” UNC 420 500 1
3930084 4932399721 WCHP 250 250 1 1/4” UNC 420 500 1
3930085 4932399722 WCHP 300 300 1 1/4” UNC 420 500 1
3930086 4932399723 WCHP 350 350 1 1/4” UNC 420 500 1

Πλέον κατάλληλο. Περιορισμένη καταλληλότητα

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

4932352072 – Διάμετρος: 8 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352074 – Διάμετρος: 12 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352075 – Διάμετρος: 14 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352077 – Διάμετρος: 16 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352078 – Διάμετρος: 18 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352079 – Διάμετρος: 20 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352080 – Διάμετρος: 22 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352081 – Διάμετρος: 24 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352082 – Διάμετρος: 25 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352083 – Διάμετρος: 28 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352084 – Διάμετρος: 30 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352085 – Διάμετρος: 32 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352086 – Διάμετρος: 35 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352087 – Διάμετρος: 37 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352088 – Διάμετρος: 40 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352089 – Διάμετρος: 42 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352090 – Διάμετρος: 45 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932352092 – Διάμετρος: 50 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399707 – Διάμετρος: 52 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352734 – Διάμετρος: 52 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399708 – Διάμετρος: 62 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352735 – Διάμετρος: 62 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399709 – Διάμετρος: 72 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399710 – Διάμετρος: 82 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352736 – Διάμετρος: 82 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399711 – Διάμετρος: 92 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352737 – Διάμετρος: 92 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399712 – Διάμετρος: 102 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352738 – Διάμετρος: 102 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399713 – Διάμετρος: 112 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352739 – Διάμετρος: 112 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399714 – Διάμετρος: 122 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352740 – Διάμετρος: 122 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399715 – Διάμετρος: 132 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352741 – Διάμετρος: 132 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399716 – Διάμετρος: 152 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352742 – Διάμετρος: 152 mm Κατάλληλο για: DD3-152, 4932399717 – Διάμετρος: 162 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932352052 – Διάμετρος: 172 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399718 – Διάμετρος: 182 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399719 – Διάμετρος: 202 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399720 – Διάμετρος: 225 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399721 – Διάμετρος: 250 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399722 – Διάμετρος: 300 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C, 4932399723 – Διάμετρος: 350 mm Κατάλληλο για: DCM2-250C/DCM2-350C