Τρυπάνια SDS-Max 4 κοπών

0.00

Compare

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός

εργοστασίου

Ø

mm

Συνολικό µήκος

A mm

Μήκος εργασίας

B mm

Προδιάτρηση Συσκευασία

τεµάχια

3920800 4932352750 12 340 200   1
3920801 4932352751 12 540 400 1
3920760 4932430727 12 690 550   1
3920803 4932352752 14 340 200   1
3920804 4932352753 14 540 400 1
3920806 4932352754 15 340 200   1
3920807 4932352755 15 540 400 1
3920865 4932352756 16 340 200   1
3920809 4932352757 16 540 400 1
3920761 4932352758 16 940 800 1
3920811 4932352759 16 1320 1180 1
3920812 4932352760 18 340 200   1
3920813 4932352761 18 540 400 1
3920814 4932352762 18 940 800 1
3920815 4932352763 18 1320 1180 1
3920816 4932352764 20 320 200   1
3920817 4932352765 20 520 400 1
39208181 4932352766 20 920 800 1
3920819 4932352767 20 1320 1200 1
3920820 4932352768 22 320 200   1
3920821 4932352769 22 520 400 1
3920822 4932352770 22 920 800 1
3920823 4932352771 22 1320 1200 1
3920824 4932352772 24 320 200   1
3920825 4932352773 24 520 400 1
3920826 4932352774 25 320 200   1
3920827 4932352775 25 520 400 1
3920828 4932352776 25 920 800 1
39208291 4932352777 25 1320 1200 1
3920762 4932430728 26 520 400   1
3920830 4932352778 28 370 250   1
3920831 4932352779 28 570 450 1
3920832 4932352780 28 670 550 1
3920833 4932352781 28 920 800 1
3920834 4932352782 28 1320 1200 1
3920835 4932352783 30 370 250   1
3920836 4932352784 30 570 450   1
3920763 4932430729 30 920 800   1
3920837 4932352785 32 370 250   1
3920838 4932352786 32 570 450   1
3920718 4932352787 32 920 800 1
3920840 4932352788 32 1320 1200 1
3920841 4932352789 35 370 250   1
3920842 4932352790 35 570 450   1
3920843 4932352791 35 920 800 1
3920845 4932352792 38 370 250   1
3920846 4932352793 38 570 450   1
3920847 4932352794 40 370 250   1
3920848 4932352795 40 570 450 1
3920849 4932352796 40 920 800 1
3920850 4932352797 40 1320 1200 1
3920851 4932352798 45 570 450   1
3920764 4932430730 45 920 800   1
3920765 4932430731 50 570 450   1
3920852 4932352799 52 570 450   1
3920868 4932352800 Τρυπάνια SDS-Max 

4 κοπών

Περιέχει:16 / 18 x 540 mm

20 / 22 / 25 x 520 mm

Μάρκα

MILWAUKEE

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Περιγραφή

4932352750 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 340 mm, 4932352751 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 540 mm, 4932430727 – Διάμετρος: 12 mm Συνολικό μήκος: 690 mm, 4932352752 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 340 mm, 4932352753 – Διάμετρος: 14 mm Συνολικό μήκος: 540 mm, 4932352754 – Διάμετρος: 15 mm Συνολικό μήκος: 340 mm, 4932352755 – Διάμετρος: 15 mm Συνολικό μήκος: 540 mm, 4932352756 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 340 mm, 4932352757 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 540 mm, 4932352758 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 940 mm, 4932352759 – Διάμετρος: 16 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352760 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 340 mm, 4932352761 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 540 mm, 4932352762 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 940 mm, 4932352763 – Διάμετρος: 18 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352764 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 320 mm, 4932352765 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 520 mm, 4932352766 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352767 – Διάμετρος: 20 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352768 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 320 mm, 4932352769 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 520 mm, 4932352770 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352771 – Διάμετρος: 22 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352772 – Διάμετρος: 24 mm Συνολικό μήκος: 320 mm, 4932352773 – Διάμετρος: 24 mm Συνολικό μήκος: 520 mm, 4932352774 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 320 mm, 4932352775 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 520 mm, 4932352776 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352777 – Διάμετρος: 25 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932430728 – Διάμετρος: 26 mm Συνολικό μήκος: 520 mm, 4932352778 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 370 mm, 4932352779 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352780 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 670 mm, 4932352781 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352782 – Διάμετρος: 28 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352783 – Διάμετρος: 30 mm Συνολικό μήκος: 370 mm, 4932352784 – Διάμετρος: 30 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932430729 – Διάμετρος: 30 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352785 – Διάμετρος: 32 mm Συνολικό μήκος: 370 mm, 4932352786 – Διάμετρος: 32 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352787 – Διάμετρος: 32 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352788 – Διάμετρος: 32 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352789 – Διάμετρος: 35 mm Συνολικό μήκος: 370 mm, 4932352790 – Διάμετρος: 35 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352791 – Διάμετρος: 35 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352792 – Διάμετρος: 38 mm Συνολικό μήκος: 370 mm, 4932352793 – Διάμετρος: 38 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352794 – Διάμετρος: 40 mm Συνολικό μήκος: 370 mm, 4932352795 – Διάμετρος: 40 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352796 – Διάμετρος: 40 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932352797 – Διάμετρος: 40 mm Συνολικό μήκος: 1320 mm, 4932352798 – Διάμετρος: 45 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932430730 – Διάμετρος: 45 mm Συνολικό μήκος: 920 mm, 4932430731 – Διάμετρος: 50 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352799 – Διάμετρος: 52 mm Συνολικό μήκος: 570 mm, 4932352800 – Τρυπάνια SDS-Max 4 κοπών / Σετ 5 τμχ